Vision

Vår vision:

Är att skapa en värld med intelligent resursutnyttjande!

Vi lever i en tid då större och större del av Världens resurser tas i anspråk och Jordens oändliga resurser ter sig inte längre oändliga.

I ett sådant läge är det svårt att förstå varför oljebolagen har lyckats få igen­om att oljor inte skall återvinnas utan eldas upp, varför ”ekonomer” får igenom att köpa billigaste produkten baserat endast på pris och uppgivna prestanda, varför internationella standardiseringsorgan (dominerade av tillverkare) hela tiden sänker kraven på livslängden på tillverkade produkter för att förbilliga dem.

När ”miljöintressena” driver på ytterligare med projekt som långsiktigt ökar miljöförstöringen. Miljösidan har tillfört mycket gott i samhället men har också en lite ”fundamentalistisk” falang som har väldigt svårt att vara annat än renläriga.

Vintern kommer varje år som en stor överraskning och ingen beredskap finns. Det är väldigt lätt att inse att grundorsaken till många av problemen är oförmåga att tänka långsiktigt. Tidigare fanns dessa funktioner i samhället. Skolöverstyrelsen visste exakt hur många barn som föddes och att de sju år senare skulle börja skolan. Den kommunaliserade skolan lever med familjer som flyttar in och ut ur kommuner och har inte överblicken/resurserna till överblick så att efter sju år står man med jättekullar i klasserna och få lärare och vice versa….

Vattenfall hade tidigare ett ansvar att tillse att Svenska företag och hushåll hade tillräckligt med el. Nedläggningen av kraftverk i slutet av 1990-talet och i början på 2000-talet bedömdes av dåvarande regering att inte påverka elpriset. 2010 har elpriserna aldrig varit så höga tidigare. Nivån är sådan att industrin tidvis ställer in produktion på grund av höga elpriser. Konsekvensanalys saknas!

Givetvis kan ett litet företag inte påverka den negativa utvecklingen nämnvärt men man kan ha AMBITIONEN och VISIONEN att bidra på vår egen nivå.

VPdiagnos’ ambition är att sprida kunskapsbaserat underhåll och ett lång­sik­tigt, kon­sek­vent synsätt inom VPdiagnose marknadssegment i för­hoppning att bidra till att våra barn kan ta över en Värld som är lite mindre förstörd än den hade varit om VPdiagnose inte hade funnits.

Vi vill
Sprida vår unika kunskap över hela världen
Bedriva verksamheten helt oberoende
Fungera som en naturlig samarbetspartner för effektivisering och kvalitetssäkring av kundens egna system
Att vara ett diagnosföretag som ser systemen utifrån sin helhetmed kompetens från olika ämnesområden