Smörjsystem

Oljans roll i ett smörjsystem är att minska friktionen och skydda systemet

Oljans roll i ett smörjsystem är att minska friktionen och skydda systemet, det betyder att den arbetar hårt. Beroende på system och typ av olja slits den olika fort och olika mycket. En sliten olja kan inte utföra sitt jobb på ett bra sätt vilket resulterar i att maskinen inte arbetar optimalt eller i värsta fall till och med havererar. Det är därför viktigt att du håller koll på din olja genom att regelbundet analysera den. På så sätt undviker du kostsamma, oplanerade stopp och onödiga haverier.

Vanliga problem i ett smörjsystem:olja

 • Hög friktion, som ger förslitningar på metalldelar, vilket visar sig som metallrester i oljan.
 • Additiv i oljan som orsakar problem då de t ex fäller ut.
 • Yttre föroreningar som kommer in i oljan, t ex fukt, damm och andra partiklar.
 • Korrosion i maskinen, vilket ger en katalyserande effekt för andra nedbrytningsreaktioner i oljan.
 • Igensättning av filter.

De flesta problemen som uppkommer i ett smörjsystem är orsakade av kedjereaktioner som kan spåras genom kemisk analys av oljan. Med information om oljan kan denna kedjereaktion stoppas i tid och därmed förhindra kostsamma haverier och driftstopp.

Vi kan även göra utredningar i efterhand komma fram till om oljan har orsakat ett problem.

Våra färdiga analyspaket för olika typer av smörjsystem:

Analyspaket Syfte Ingående analyser
Lager Försmutsning/förslitning – anger förslitning av maskindelar samt försmutsning från omgivning och maskindrift antioxidantskyddsnivå- livslängd
 • Gravimetrisk renhet
 • ICP
 • fukthalt
Turbin och generator Djupare kunskap om hur oljan är och hur den förändrar sig
 • Gravimetrisk renhet
 • ICP filter
 • ICP
 • fukthalt
 • syratal
 • antioxidanter
 • pH
 • olefinbindingar
 • FT-IR
Hydraul/Regler Detta är en “billig” variant av reglersystemanalysen och ger således endast basdata
 • Gravimetrisk renhet
 • ICP filter
 • ICP
 • fukthalt
 • syratal
 • pH
Växel stor Rapporterar förslitning av kuggväxel samt ger info om oljans innehåll av skyddande additiv för maskinen och oljan. Viskositeten står ofta för smörjningen i växlar och ingår därför naturligt i paketet.
 • Gravimetrisk renhet
 • ICP filter
 • ICP
 • fukthalt
 • syratal
 • densitet
 • brytningsindex
 • kvalitativt additivhalt
 • viskositet med BROOKFIELD
Växel liten Billighetsvariant av stora paketet
 • Gravimetrisk renhet
 • ICP filter
 • ICP
 • densitet
 • brytningsindex.