Personal


Lars Arvidsson: VD
Direktnr: +46707 98 20 51
Epost: lars.arvidsson@vpdiagnose.com

 

Liselotte Westlin: Laboratoriechef
Direktnr: +4621-17 22 31
Epost: liselotte.westlin@vpdiagnose.com

 

Svetlana Olofsson: Arbetsledare, Laboratorieingenjör
Direktnr: +4621-17 22 33
Epost: svetlana.olofsson@vpdiagnose.com

 

Katia Kalijärvi: Laboratorieingenjör
Direktnr: +4621-17 22 36
Epost: katia.kalijarvi@vpdiagnose.com

 

David Hanneryd: Administration, Webbansvarig
Direktnr: +4621-17 22 30
Epost: david.hanneryd@vpdiagnose.com

 

Magdalini Papavasileiou: Laboratorieingenjör
Direktnr: +4621-17 22 37
Epost: magdalini.papavasileiou@vpdiagnose.com

 

Elli Westlin: Laboratorieassistent
Direktnr: +4621-17 22 38
Epost: elli.westlin@vpdiagnose.com