Om företaget

Vår vision

Att skapa en värld med ett intelligent resursutnyttjande!

VPdiagnose är ett oberoende analysföretag. Vi har inga produktleverantörer som har del i våra intressen. Det betyder att alla rekommendationer syftar till att gynna dig som kund. De rekommendationer som görs med utgångspunkt från resultaten för de diagnostiska analyserna genererar ingen produktför­sälj­ning för oss men väl till lägre långsiktiga kostnader för dig som kund genom färre haverier, mindre slitage och lägre försäkringskostnader.

VPdiagnose erbjuder kemiska och fysikaliska analyser, utredningar, uppdrags­forskning, konsultationer och utbildning

Bränslen
Smörjmedel
Elektriska Isolersystem (olja, cellulosa etc.)
Maskindiagnostik
Termooljesystem

Databas

VPdiagnose har en databas som vi är mycket stolta över att ha utvecklat. I den redovisar vi alla data, bland annat information om ett antal generiskt defekta produkter på mark­naden.

Referenslaboratorium

VPdiagnose används som referenslaboratorium av oljebolag som vill ha oberoende analysdata rapporterade samt av ett flertal av de servicebolag som finns på el­mark­na­den till exempel Vattenfall Service, Fortum Service, Bilfinger Industrial Services, Infratek, E·ON, Kraft­tek­nik i Sundsvall, ABB Service, Transformatorservice i Hässleholm, Elec­trading.

Forskning

För att kunna ligga i framkant när det gäller petroleumrelaterade analyser bedrivs kontinuerligt en internt styrd forskning inom områdena oljeanalyser…. .

Fakta/historik

I dagsläget har VPdiagnose i Sverige 8 anställda. All laboratoriepersonal på VPdiagnose är utbildade kemister. Vår styrka är kunskap om sambandet mellan de analysvärden vi tar fram och den påverkan de har på kundens utrustning.

Företaget började verksamheten i mars 1994. Bakgrunden var att den avreglering av elkraften som skulle genomföras detta år med automatik också skulle kräva att en oberoende maskindiagnostikresurs med inriktning på kraftindustri fanns. När Vattenfall samtidigt beslöt att lägga ned sitt material­labora­to­rium i Västerås och kompetent personal därmed blev tillgänglig var alla grundkrav för skapandet av en oberoende verksamhet fyllda.

Företagsnamnet blev Västerås PetroleumKemi AB men har, tack vare mycket stark tillväxt på den internationella sidan bytt till VPdiagnose. Företaget är den enda tillgängliga oberoende laboratorieresursen med specialisering på material/maskininteraktion. Till att börja med begränsades detta till petroleumprodukters och andra flytande lösningar, fasta ämnen, polymerer och även flytande och fasta bränslens funktion i maskiner men sedan 2008 finns även metalliska material på programmet.