Konsulttjänster

Konsulttjänster

VPdiagnose är en naturlig samarbetspartner vid underhållsarbete och kvalitetssäkring av oljefyllda system. Vår styrka är kombinationen av kemisk kompetens med gedigen erfarenhet från verkligheten. Till skillnad från ett vanligt laboratorium tillhandahåller vi inte enbart resultat av kemiska analyser utan ger alltid full service och konsultation. Vi hjälper kunden att tolka vad resultaten betyder för det egna systemet samt ger råd om åtgärder som bör vidtas.

Som kund hos oss får du tillgång till vår objektdatabas vilken är ett verktyg som hjälper kunden att kvalitetssäkra underhållet av det egna systemet.
Databasen O3 har utvecklats i nära samarbete med Bytewize AB och kan också användas som underhållssystem för de företag som vill ha enkla och fungerande underhållssystem.

Kemiska analyser

Under årens lopp har VPdiagnose gått mot strömmen inom laboratorievärlden och utvecklat nya samt förfinat existerade metoder för att möjliggöra ännu säkrare och mer ingående tillståndstolkning av oljefyllda system.

Diagnostik

Vårt laboratoriums breda praktiska erfarenhet från verkligheten, kombinerat med kemisk analyskompetens applicerad på förfinade och nyutvecklade analysmetoder gör att vi idag kan göra mycket djuplodande tillståndsbedömningar av bland annat transformatorer.