Forskning

Forskning

VPdiagnose bedriver sedan många år forskning på området oljefyllda system. Genom åren har ett flertal uppmärksammande artiklar publicerats i olika tidskrifter och presenterats på konferenser runt om i världen.

På labbet bedrivs ständigt forskning för att öka kunskapen inom branschen. Vi utför även forskningsinriktade projekt på uppdrag av kund.

VPdiagnose deltar regelbundet i internationella branschmöten och konferenser där vi delar med oss av våra forskningsresultat.

Aktuella forskningsprojekt

För närvarande finns ett antal pågående projekt. Ett av projekt går ut på att utreda vilken roll DBDS har för bildningen av korrosivt svavel i transformatorer.

Genomförda projekt – resultat