Bränslen

Följande analyser utförs på bränslen:

Analys Metod
Asfaltenhalt ASTM D6560/IP143
Askhalt, 525ºC SS-EN ISO 6245 mod.
Askhalt, 775ºC SS-EN ISO 6245/ASTM D482
Asksmältpunkt
Bakterier/mögel Easicult
Bensenhalt SS-EN 238
Bly i bensin
Brytningsindex SS-ISO 5661/ASTM D1218
BSW SS155156/ASTM D1796
C H N (kol, väte, kväve) ASTM D5291
C H N O (kol, väte, kväve, syre)
Cetanindex ASTM D976
Densitet, areometer SIS 21411
Densitet, Pyknometer SS-EN ISO 3838
Destillation SS-EN ISO 3405
Filtrerbarhet SS-EN 116
Flampunkt, Abel Pensky SS155123
Flampunkt, Cleveland SS-ISO 2592
Flampunkt, Pensky Marten SS-EN ISO 2719/ASTM D93A
Foto, dokumentation
Grumlingspunkt SS-EN 23015
Harts i mbn e. Oxidation ASTM D873
Harts i motorbensin SS-ISO 6246
HFT acc. SMS2696
HFT ex. SMS2696
Kokstal, Ramsbottom SS-ISO 4262
Korrosion på koppar SS-ISO 2160
Korrosion på silver
Kvävehalt Kjeldahl
Lägsta flyt SS-ISO 3016
Oljehalt i mbn DIN 51784
Oxidationsstab. hos mbn ASTM D525
Oxidationsstab. hos db ASTM D2274
Oljehalt i fasta prover
Peroxidtal ASTM D3703 mod
Provberedning
Rökpunkt SS-ISO 3014
Sediment i EO SS-EN ISO 3735
Svavelhalt ASTM D4294
Syratal, färgomslag SS-ISO 6618
Syratal, pot (TAN) SS-ISO 6619/ASTM D664
Turbinaskmetod SS155137
Vattenhalt, K Fischer SS-EN ISO 12937
Vattenhalt, Xylendestillation SS-ISO 3733
Viskositet, under 20ºC
Viskositet vid 40ºC, Kinematisk SS-ISO 3104
Viskositet vid 50ºC, Kinematisk SS-ISO 3104
Viskositet vid 80ºC, Kinematisk SS-ISO 3104
Viskositet vid 100ºC, Kinematisk beräknat
Viskositet, övriga temp., Kinematisk ISO 3104
Värmevärde, Beräknat SS155138
Värmevärde, Kalorimetriskt ASTM D240
Xylenekvivalent SS155173
Ångtryck SS-EN 12