Analystjänster

bild 1Samtliga analysmetoder som används på VPdiagnose är standardiserade och kvalitetssäkrade. Ständigt pågående metodutvecklingckling gör att du alltid har tillgång till branschens senaste kunskap.

När du anlitar VPdiagnose får du en utförlig rapport med analysresultat vilka vi hjälper till att tolka och utvärdera.

Kontakta gärna laboratoriet för rekommendationer kring vilka analyser som just du behöver.